søndag den 1. juni 2014

Tagrenovering del 3

Taget på Elfridas hus er nu næsten færdigt, og her følger en forsættelse af den historie, der startede med http://elfridas-hus.blogspot.dk/2013/01/tagrenovering-del-1.html og blev fortsat med http://elfridas-hus.blogspot.dk/2013/10/tagrenovering-del-2-nu-med-kvist.html.

Mens vi lavede alt  muligt andet hen over sommeren 2013 fik jeg langsomt gjort taget klar til oplægningen af pandepladerne; det var det sidste arbejde omkring kvisten inkl. skotrende-halløjet, det var fodpladerne og ikke mindst opsætning af rendejern til zinktagrenderne.

Der blev tid til at bygge et skærmende hegn mod nord-øst, men huset stod hele sommeren med de trætte (og trættende) presenninger på:


Især arbejdet med rendejernene til tagrenderne var næsten umuligt besværligt. Først fik jeg dem op med fald ud til siderne, sådan som det skulle være. Så godt. Da jeg så tog kontakt til den blikkenslager, der skulle sætte tagrenderne op, blev jeg klogere: vi bruger altid tre snore, sagde han. Der skulle holdes styr på rendejernenes montering i tre retninger. Det blev nærmest om igen, hvilket ikke var helt enkelt, da rendejernene var monterede under den nederste huntonit-undertagsplade.

Jeg lånte en stumptagrende af blikkenslageren til at styre jernene på plads med.

Hen over sommeren var en af overspringsøvelserne ift. taget også at bygge et skur. Vi havde jo ingen plads til haveredskaber, plæneklipper, grill mm, så et skur skulle der til. Det skulle ligge mod sydvest så det også gav læ. Historien om skuret er en helt anden, men her er et billede af det:


Tilbage til taget.

I september bar blikkenslageren forbi Elfridas hus og efter knap en dag var zinktagrenderne på plads. Nedløbene var (og er i skrivende stund) grimme, men midlertidige plastikrør, der er røde, så der ikke er noget at tage fejl af:I slutningen af september blev det endelig tid til at pandepladerne fra svenske Planja kom til Elfridas hus:


Og ikke mange dage senere blev det tid at få de første plader op på taget. Dygtige, tømreruddannede svoger Mads hjalp heldigvis til:


Og selvom husfacaden mod vejen så noget træt og brugt ud efter et helt år med presenninger på taget, begyndte det snart at ligne noget:
Især var det tilfredsstillende at se det samlede indtryk af kalket facade plus nyt vindue plus zinktagrende plus pandepladetag:


Senere på efteråret gik vi videre på havesiden, og snart stod hele den tagflade også klar:


Skotrender ved kvisten var lidt af en udfordring, men det lykkedes da at få lavet en løsning, der ikke synede af meget meget og krævede et minimum af udskæring i de omkring liggende pandeplader. På den ene side af kvisten flunker bøjede jeg pladen op, på den anden lavede jeg en ekstraplade, der lukkede fint tæt. Det er vist den her:


I løbet af foråret 2014 har jeg også fået lagt rygninger op på både tagryg og valm-rygge. Og endda, som det ses her, på kvistens tagryg:Lige nu mangler jeg kun inddækningen ved vindskederne, men der venter træværket på solrige dage, inden det kan blive tjæret: først da kan inddækningen komme på.

Snart følger et flot foto af taget med rygninger mm.